Ydelser

Oversættelser

Jeg tilbyder oversættelse mellem dansk og italiensk (begge veje) af stort set alle tekster. Mine særlige kompetenceområder ligger inden for juridisk og økonomisk sprog, men jeg oversætter også mange andre slags tekster, og mine kunder inkluderer både private, virksomheder og offentlige myndigheder – danske såvel som italienske.

Jeg står opført på listen over godkendte translatører hos den italienske ambassade i København, hvilket betyder, at ambassaden kan legalisere mine oversættelser.

I særlige tilfælde oversætter jeg også mellem engelsk og italiensk. Det sker f.eks. når en kunde har nogle dansk udstedte dokumenter (ofte eksamensbeviser), som er skrevet helt eller delvist på engelsk, eller hvis en kunde skal have oversat enkelte engelsksprogede dokumenter til italiensk i forbindelse med samtidig oversættelse af danske dokumenter til italiensk.

Nedenfor følger en oversigt med eksempler på nogle af de dokumenter, du kan få oversat og bekræftet hos mig. Bemærk at listen på ingen måde er udtømmende.

Jura: Stævninger, domme, kendelser, afgørelser, straffeattester, svarskrifter, testamenter, købsaftaler, skøder, fuldmagter, selskabsvedtægter, lovtekster, konkursbegæringer, kontrakter mv.

Dokumenter/attester: Vielsesattester, dåbs/fødsels/navneattester, ægteskabserklæringer, dødsattester, separations-og skilsmissebevillinger, pas, kørekort, eksamensbeviser mv.

Økonomi: Årsopgørelser, selvangivelser, årsregnskaber, resultatopgørelser, lønsedler mv.

Private dokumenter:  CV, jobansøgninger, korrespondance mv.

Medicin: Patientjournaler

Tolkning

Jeg tilbyder konsekutiv tolkning (samtaletolkning) i Firenze og omegn. Det kan f.eks. være i forbindelse med forretningsmøder, hos politiet eller andre myndigheder, hos notaren i forbindelse med huskøb, ved vielser på rådhuset etc. Tolkning faktureres pr. time.

Min baggrund

Jeg er uddannet cand.ling.merc. translatør og tolk i italiensk fra Copenhagen Business School med en BA i engelsk, italiensk og dansk erhvervssprog. Frem til 1. januar 2016 havde jeg endvidere titel af statsautoriseret translatør, men med afskaffelsen af translatørloven pr. 1. januar 2016 eksisterer denne titel ikke længere.

Du kan læse mere om mig og min baggrund her.