Ydelser

Oversættelser

Jeg tilbyder oversættelse mellem dansk og italiensk (begge veje) af stort set alle tekster. Mine særlige kompetenceområder ligger inden for juridisk og økonomisk sprog, men jeg oversætter også mange andre slags tekster, og mine kunder inkluderer både private, virksomheder og offentlige myndigheder – danske såvel som italienske.

Jeg står opført på listen over godkendte translatører hos den italienske ambassade i København, hvilket betyder, at ambassaden kan legalisere mine oversættelser.

I særlige tilfælde oversætter jeg også mellem engelsk og italiensk. Det sker f.eks. når en kunde har nogle dansk udstedte dokumenter (ofte eksamensbeviser), som er skrevet helt eller delvist på engelsk, eller hvis en kunde skal have oversat enkelte engelsksprogede dokumenter til italiensk i forbindelse med samtidig oversættelse af danske dokumenter til italiensk.

Nedenfor følger en oversigt med eksempler på nogle af de dokumenter, du kan få oversat og bekræftet hos mig. Bemærk at listen på ingen måde er udtømmende.

Jura: Stævninger, domme, kendelser, afgørelser, straffeattester, svarskrifter, testamenter, købsaftaler, skøder, fuldmagter, selskabsvedtægter, lovtekster, konkursbegæringer, kontrakter mv.

Dokumenter/attester: Vielsesattester, dåbs/fødsels/navneattester, ægteskabserklæringer, dødsattester, separations-og skilsmissebevillinger, pas, kørekort, eksamensbeviser mv.

Økonomi: Årsopgørelser, selvangivelser, årsregnskaber, resultatopgørelser, lønsedler mv.

Private dokumenter: CV, ansættelseskontrakter, lejekontrakter, korrespondance mv.

Medicin: Patientjournaler