Bekræftede oversættelser

En række dokumenter kræver, at oversættelsen er bekræftet. Det er typisk dokumenter, der skal bruges af offentlige myndigheder samt diverse dokumenter til retslig brug.

En bekræftet oversættelse består af originaldokumentet (eller kopi af samme), selve oversættelsen samt en påtegning med translatørens underskrift og stempel. Disse tre dokumenter hæftes sammen, så de udgør ét samlet dokument.

Skal oversættelsen bruges i Danmark (dvs. når der oversættes fra italiensk til dansk) bekræfter jeg oversættelsen i henhold til danske regler som ovenfor beskrevet.

Skal oversættelsen bruges i Italien (dvs. når der oversættes fa dansk til italiensk) har du som regel to muligheder: Du kan stadig få din oversættelse bekræftet i henhold til danske regler, men i så fald skal den efterfølgende legaliseres af den italienske ambassade i København.

Den anden mulighed er, at jeg bekræfter din oversættelse i henhold til italienske regler. Det foregår i Retten i Firenze, hvor jeg laver en såkaldt “asseverazione” som svarer til den danske bekræftelse, men som er gældende i Italien.

Skal din oversættelse bruges i Italien, anbefaler jeg altid, at du tjekker med modtageren, om man ønsker den ene bekræftelse frem for den anden. Som regel vil begge former dog være accepteret.

Når du skal have lavet en oversættelse, er det også vigtigt, at du forhører dig hos modtageren, om det kræves, at det dokument, der oversættes ud fra, vedlægges i original. Er dette tilfældet, skal originaldokumentet/bekræftet kopi fremsendes til mig pr. post. Kræver modtageren ikke originalen, kan du nøjes med at sende en elektronisk kopi, som jeg så printer ud og vedhæfter din oversættelse.

Bemærk at det ikke er muligt at få bekræftet en oversættelse, som du selv eller andre har lavet. Jeg bekræfter kun mine egne oversættelser.