Afskaffelse af lov om translatører og tolke

Den 1. januar 2016 blev den danske lov om translatører og tolke ophævet, og titlen statsautoriseret translatør blev afskaffet for alle beskikkede translatører – herunder mig selv. Samtidig besluttede man, at “translatør” ikke længere skulle være en beskyttet titel.

Det betyder med andre ord, at enhver nu kan arbejde som – og kalde sig – translatør, også uden at være uddannet. Som kunde har du således ikke længere en automatisk garanti for, at en translatør har de nødvendige faglige kompetencer i form af en relevant uddannelse. Det kan gå ud over kvaliteten af din oversættelse, og derfor bør du altid sikre dig, at du vælger en uddannet translatør, når du skal have lavet en oversættelse.

I forhold til bekræftede oversættelser vil det i Danmark dog stadig i langt de fleste tilfælde være et krav, at translatøren er uddannet. Det skyldes, at det nu er modtageren af oversættelsen, som fastsætter kravene til, hvem der må lave og bekræfte oversættelsen, og offentlige myndigheder, retsvæsen, universiteter og mange andre modtagere af bekræftede oversættelser kræver fortsat, at oversættelsen er udarbejdet af en uddannet translatør.